Author:
Tilina-Stanichnikova,M.S.
Year:
1965
Title:
Discovery of Devonian spores in deposits beneath the Faunistically characterized Devonian in some Regions of Second Baku.
Foreign title:
O Nakhodkakh Devonskikh spor v otlozheniyakh Nizhne faunisticheski Okharakterizovannogo Devona v Nekotorykh Rayonakh Vtorgo Baku.
Reference:
Tilina-Stanichnikova,M.S. (1965) Discovery of Devonian spores in deposits beneath the Faunistically characterized Devonian in some Regions of Second Baku. [ O Nakhodkakh Devonskikh spor v otlozheniyakh Nizhne faunisticheski Okharakterizovannogo Devona v Nekotorykh Rayonakh Vtorgo Baku. ] Trudy VNIGNI,Paleophytological Symposium (Moscow) Vol. 239 P. 47- 54
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes impolitus USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Acanthotriletes Acanthotriletes minor USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Acanthotriletes Acanthotriletes serratus USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Acanthotriletes Acanthotriletes sp.1 sp. nov. USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Acanthotriletes Acanthotriletes sp.34 sp. nov. USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Acanthotriletes Acanthotriletes tenuispinosus USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes basilaris USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes compactus USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes major USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes parvibasilaris USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes pustulatus USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes rugosus USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes rugosus USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes sp USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes sp.15 sp. nov. USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes vulgatus USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian
Azonomonoletes Azonomonoletes sp USSR(Azerbaijan SSR) Early Devonian Middle Devonian