Author:
Ilyina,V.I.
Year:
1968
Title:
Comparitive analysis of spore-pollen complexes of Jurassic deposits of the Southern Part of Western Siberia.
Foreign title:
Sravnitel'Nyy analiz sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Yurskikh otlozheniy Yuzhnoy Chasti Zapadnoy Sibiri.
Reference:
Ilyina,V.I. (1968) Comparitive analysis of spore-pollen complexes of Jurassic deposits of the Southern Part of Western Siberia. [ Sravnitel'Nyy analiz sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Yurskikh otlozheniy Yuzhnoy Chasti Zapadnoy Sibiri. ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Izdatelstvo, Akademiya Nauk SSSR. "Nauka" P. 1- 111
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes pyramidalis sp. nov. USSR(Siberia) Early Jurassic
Acanthotriletes Acanthotriletes tomiensis sp. nov. USSR(Siberia) Early Jurassic
Aletes Aletes limbatus sp. nov. USSR(Siberia) Early Jurassic
Aneimites Aneimites kushmurunitus USSR(Siberia) Early Jurassic
Bennettitales Bennettitales USSR(Siberia) Early Jurassic
Bennettites Bennettites dilucidus USSR(Siberia) Early Jurassic
Bennettites Bennettites medius USSR(Siberia) Early Jurassic
Bennettites Bennettites orbicularis USSR(Siberia) Early Jurassic
Bennettites Bennettites percarinatus USSR(Siberia) Early Jurassic
Camptotriletes Camptotriletes cerebriformis USSR(Siberia) Early Jurassic
Camptotriletes Camptotriletes tenellus USSR(Siberia) Early Jurassic
Cheiropleuria Cheiropleuria compacta USSR(Siberia) Early Jurassic
Cheiropleuria Cheiropleuria congregata USSR(Siberia) Early Jurassic
Chomotriletes Chomotriletes anagrammensis USSR(Siberia) Early Jurassic
Cibotium Cibotium junctum USSR(Siberia) Early Jurassic
Cibotium Cibotium sp USSR(Siberia) Early Jurassic
Circulina Circulina bicycla USSR(Siberia) Early Jurassic