Author:
Gapochka,G.P.
Year:
1963
Title:
Palynologic study of Maykopian Sediments in the Bol'shoy Tokmak District, Zaporozh'ye Oblast.
Foreign title:
Palinologicheskiye Izucheniye Maykopskikh otlozheniy v Bol'Shetokmakskom Rayone Zaporozhskoy Oblasti.
Reference:
Gapochka,G.P. (1963) Palynologic study of Maykopian Sediments in the Bol'shoy Tokmak District, Zaporozh'ye Oblast. [ Palinologicheskiye Izucheniye Maykopskikh otlozheniy v Bol'Shetokmakskom Rayone Zaporozhskoy Oblasti. ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 149 # 3 P. 663- 665
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Aceraceae Aceraceae USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Alnus Alnus USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Anacardiaceae Anacardiaceae USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Aquifoliaceae Aquifoliaceae USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Betula Betula USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Carpinus Carpinus USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Carya Carya sp USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Cedrus Cedrus USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Cycadaceae Cycadaceae USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Fagus Fagus USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Leguminosae Leguminosae USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Moss Moss USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Myrtaceae Myrtaceae USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Nyssaceae Nyssaceae USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Picea Picea USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene
Pinus Pinus haploxylon USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene Early Oligocene