Author:
Boytsova,E.P.;Krasnov,I.I.;Malyasova,E.S.;Pokrovskaya,I.M.
Year:
1954
Title:
Results of an investigation of spore-pollen complexes from the Continental Tertiary deposits of the Lower Pri-Ob'
Foreign title:
Resultaty Izucheniya sporovo-pyl'tsevykh kompleksov iz Tretichnykh otlozheniy Nizhnego Priob'Ya
Reference:
Boytsova,E.P. et al. (1954) Results of an investigation of spore-pollen complexes from the Continental Tertiary deposits of the Lower Pri-Ob' [ Resultaty Izucheniya sporovo-pyl'tsevykh kompleksov iz Tretichnykh otlozheniy Nizhnego Priob'Ya ] Trudy VSEGEI.Materialy po Palinologii i Stratigrafii(Sbornik Statey) P. 114- 123
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abelia Abelia USSR(Altai Kray) Late Oligocene
Abies Abies USSR(Altai Kray) Late Eocene Early Oligocene
Abies Abies USSR(Altai Kray) Middle Oligocene
Abies Abies USSR(Altai Kray) Late Oligocene
Acer Acer USSR(Altai Kray) Late Eocene Early Oligocene
Acer Acer USSR(Altai Kray) Middle Oligocene
Acer Acer USSR(Altai Kray) Late Oligocene
Alnus Alnus USSR(Altai Kray) Late Neogene
Alnus Alnus USSR(Altai Kray) Late Eocene Early Oligocene
Alnus Alnus USSR(Altai Kray) Middle Oligocene
Alnus Alnus USSR(Altai Kray) Late Oligocene
Araliaceae Araliaceae USSR(Altai Kray) Middle Oligocene
Artemisia Artemisia USSR(Altai Kray) Late Oligocene
Berberidaceae Berberidaceae USSR(Altai Kray) Late Oligocene
Betula Betula USSR(Altai Kray) Late Neogene
Betula Betula USSR(Altai Kray) Late Eocene Early Oligocene
Betula Betula USSR(Altai Kray) Middle Oligocene