Author:
Shcherbakov,O.A.;Garan,I.M.;Postoyalko,M.V.;Burilova,R.V.;Voshchakin,M.A.;Pirozhkova,Z.A.
Year:
1964
Title:
Stratigraphy of the Tournaisian-Visean boundary Beds in the Central Urals
Foreign title:
K stratigrafii Pogranichnykh Sloyev Turneyskogo i Vizeyskogo Yarusov na Srednem Urale
Reference:
Shcherbakov,O.A. et al. (1964) Stratigraphy of the Tournaisian-Visean boundary Beds in the Central Urals [ K stratigrafii Pogranichnykh Sloyev Turneyskogo i Vizeyskogo Yarusov na Srednem Urale ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 158 # 1 P. 112- 115
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes pinosus USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian
Anisozonotriletes Anisozonotriletes fabus USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes celebratus USSR(Permsk Oblast) Tournaisian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes celebratus USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian Visean
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes comantis USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian
Dictyotriletes Dictyotriletes cancellatus USSR(Permsk Oblast) Tournaisian
Dictyotriletes Dictyotriletes tenellus USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian
Euryzonotriletes Euryzonotriletes fimbriatus USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes incisus USSR(Permsk Oblast) Tournaisian
Euryzonotriletes Euryzonotriletes macrodiscus USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes majkori USSR(Permsk Oblast) Tournaisian
Euryzonotriletes Euryzonotriletes megalothelis USSR(Permsk Oblast) Tournaisian
Euryzonotriletes Euryzonotriletes megalothelis USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes subcrenatus USSR(Permsk Oblast) Tournaisian
Euryzonotriletes Euryzonotriletes subcrenatus USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes trivialis USSR(Permsk Oblast) Tournaisian
Leiotriletes Leiotriletes inermis USSR(Permsk Oblast) Tournaisian