Author:
Chibrikova,E.V.
Year:
1962
Title:
Spores of the Devonian terrigenous deposits of Western Bashkiria and the Western Slopes of the Southern Urals
Foreign title:
Spory Terrigennoy Tolshchi Devona Zapadnoy Bashkirii i Zapadnogo Sklona Yuzhnogo Urala
Reference:
Chibrikova,E.V. (1962) Spores of the Devonian terrigenous deposits of Western Bashkiria and the Western Slopes of the Southern Urals [ Spory Terrigennoy Tolshchi Devona Zapadnoy Bashkirii i Zapadnogo Sklona Yuzhnogo Urala ] Bashkirskii Filnal,Institut Geologii,Akademiya Nauk SSR,Brakhiopody,Ostrakody i Spory Srednego i Verkhnego Devona Bashkrii.Akauk SSSR P. 353- 458
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes mutabilis sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Eifelian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes accitus sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes adultus sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes antaxios sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Eifelian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes antiquus sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes brevispinosus sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes cassiformis sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes comptus sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes confusus sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Late Givetian Early Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes crassispinosus sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Eifelian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes echinatus sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes exocus sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes hebetatus sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes macromanifestus sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes meonacanthus sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes meonacanthus sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes micromanifestus sp. nov. USSR(Bashkir ASSR) Frasnian