Author:
Volkova,V.S.
Year:
1966
Title:
Variations of climate and history of formation of vegetation in Pliocene-Quaternary time in West Siberia according to Palynologic data
Foreign title:
Kolebaniya klimata v Istorii Formirovaniya Rastitel'nosti v Pliotsen-Chetvertichnoe Vremya v Zapadnoy Sibiri po dannym Alinologii
Reference:
Volkova,V.S. (1966) Variations of climate and history of formation of vegetation in Pliocene-Quaternary time in West Siberia according to Palynologic data [ Kolebaniya klimata v Istorii Formirovaniya Rastitel'nosti v Pliotsen-Chetvertichnoe Vremya v Zapadnoy Sibiri po dannym Alinologii ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Akademiya Nauk SSSR. International Palynological Conference,5th.Paleopalynology of Siberia P. 15- 29
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alnus Alnus sp USSR(WSL) Early Miocene
Artemisia Artemisia USSR(WSL) Oligocene
Artemisia Artemisia USSR(WSL) Late Miocene Early Pliocene
Betula Betula sp USSR(WSL) Early Miocene
Betulaceae Betulaceae USSR(WSL) Oligocene
Boraginaceae Boraginaceae USSR(WSL) Oligocene
Carpinus Carpinus sp USSR(WSL) Early Miocene
Carya Carya sp USSR(WSL) Early Miocene
Carya Carya sp USSR(WSL) Late Pliocene
Castanea Castanea USSR(WSL) Oligocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(WSL) Oligocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(WSL) Late Miocene Early Pliocene
Cruciferae Cruciferae USSR(WSL) Late Miocene Early Pliocene
Dipsacaceae Dipsacaceae USSR(WSL) Oligocene
Ephedra Ephedra USSR(WSL) Late Miocene Early Pliocene
Ericaceae Ericaceae USSR(WSL) Oligocene
Fagus Fagus USSR(WSL) Oligocene