Author:
Panova,L.A.;Gromova,N.S.;Maligonova,E.Y.
Year:
1990
Title:
Palynostratigraphy of Paleogene deposits. (In: Practical Palynostratigraphy. L.A. Panova et al, editors)
Foreign title:
Palinostratigrafiya Paleogenovykh Otlozhenii. (In: Prakticheskaya Palinostratigrafiya. L.A.Panova et al,editors)
Reference:
Panova,L.A. et al. (1990) Palynostratigraphy of Paleogene deposits. (In: Practical Palynostratigraphy. L.A. Panova et al, editors) [ Palinostratigrafiya Paleogenovykh Otlozhenii. (In: Prakticheskaya Palinostratigrafiya. L.A.Panova et al,editors) ] Ministerstvo Geologii SSSR, Vsesoyuznyi Ordena Lenina Nauchno-Issledovatelskii Geologicheckii Institut, Leningrad, Nedra,Leningradskoe Otdelenie P. 149- 182
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acer Acer carpinifolium USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Aceraceae Aceraceae sp USSR(Kazakh SSR) Early Paleocene
Alnipollenites Alnipollenites verus USSR(Kazakh SSR) Late Paleocene
Alnus Alnus rubra USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Alnus Alnus sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Aquilapollenites Aquilapollenites sp USSR(Kazakh SSR) Paleocene
Aralia Aralia sp USSR(Kazakh SSR) Middle Eocene Late Oligocene
Araliaceoipollenites Araliaceoipollenites sp USSR(Kazakh SSR) Late Paleocene
Basopollis Basopollis atumescens USSR(Kazakh SSR) Late Paleocene
Betula Betula gracilis USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Carpinus Carpinus duinensiformis USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene
Carpinus Carpinus sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Carya Carya exilis USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene Late Oligocene
Carya Carya lacera USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Carya Carya spackmania USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene
Caryapollenites Caryapollenites eogracilis USSR(Kazakh SSR) Late Paleocene
Caryapollenites Caryapollenites triangulus USSR(Kazakh SSR) Late Paleocene