Author:
Borisov,V.A.;Akhmeteev,M.A.;Erofeev,V.S.;Panova,L.A.;Tsekhovskii,Y.G.
Year:
1996
Title:
Region XX. The Zaisan Depression, (Eastern Kazakhstan). (In: Late Eocene - Early Oligocene Geological and Biotical Events on the Territory of the Former Soviet Union. Part 1: The Regional Geology of the Upper Eocene and Lower Oligocene. V.A.Krasheninnikov and M.A.Akhmetiev, editors)
Foreign title:
Region XX. Zaisanskaya Vpadina(Bostochnyi Kazakhstan)
Reference:
Borisov,V.A. et al. (1996) Region XX. The Zaisan Depression, (Eastern Kazakhstan). (In: Late Eocene - Early Oligocene Geological and Biotical Events on the Territory of the Former Soviet Union. Part 1: The Regional Geology of the Upper Eocene and Lower Oligocene. V.A.Krasheninnikov and M.A.Akhmetiev, editors) [ Region XX. Zaisanskaya Vpadina(Bostochnyi Kazakhstan) ] Trudy Rossiyskaya Akademiya Nauk, Geologicheskiy Institut. Geos. Mezhdunarodnaya Programma Geologicheskoi Korrelyatsii. Vol. 489 # 1 P. 207- 217
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Platanus Platanus Kazakstan Middle Eocene Late Eocene
Platycarya Platycarya Kazakstan Middle Eocene Late Eocene
Platycaryapollenites Platycaryapollenites Kazakstan Middle Eocene Late Eocene
Polypodiaceae Polypodiaceae Kazakstan Middle Eocene Late Eocene
Potamogeton Potamogeton Kazakstan Middle Eocene Early Oligocene
Proteacidites Proteacidites Kazakstan Middle Eocene Late Eocene
Pterocarya Pterocarya Kazakstan Middle Eocene Early Oligocene
Quercus Quercus Kazakstan Middle Eocene Late Eocene
Quercus Quercus graciliformis Kazakstan Middle Eocene Early Oligocene
Quercus Quercus gracilis Kazakstan Middle Eocene Early Oligocene
Quercus Quercus siberica Kazakstan Middle Eocene Late Eocene
Retitricolpites Retitricolpites Kazakstan Middle Eocene Late Eocene
Retitricolporites Retitricolporites Kazakstan Middle Eocene Late Eocene
Rhus Rhus Kazakstan Middle Eocene Late Eocene
Salix Salix Kazakstan Middle Eocene Early Oligocene
Salvinia Salvinia Kazakstan Middle Eocene Early Oligocene
Scabratricolporites Scabratricolporites Kazakstan Middle Eocene Late Eocene