Author:
Nagibina,M.S.;Bolkhovitina,N.A.
Year:
1960
Title:
Stratigraphy of Mesozoic deposits of the Upper Zeya Basin
Foreign title:
Stratigrafiya Mezozoyskikh otlozheniy verkhnezeyskogo Progiba
Reference:
Nagibina,M.S. et al. (1960) Stratigraphy of Mesozoic deposits of the Upper Zeya Basin [ Stratigrafiya Mezozoyskikh otlozheniy verkhnezeyskogo Progiba ] Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya Vol. 1960 # 1 P. 28- 42
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Woodsia Woodsia reticulata USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian