Author:
Alekseeva,L.V.;Vinogradova,K.V.;Tsaturova,A.A.;Demidov,A.A.;Dosmukhambetov,D.M.;Titov,B.I.;Gavrilova,V.A.;Babitcheva,T.V.
Year:
1991
Title:
Stratigraphic subdivision of Triassic in South Mengyshlak
Foreign title:
Stratigraficheskoe Raschlenenie Triasovykh otlozhenii Yuzhnogo Mangyshlaka
Reference:
Alekseeva,L.V. et al. (1991) Stratigraphic subdivision of Triassic in South Mengyshlak [ Stratigraficheskoe Raschlenenie Triasovykh otlozhenii Yuzhnogo Mangyshlaka ] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Geologicheskii Vol. 66 # 4 P. 37- 48
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Mangyshlak ASSR) Late Triassic
Acanthotriletes Acanthotriletes varianus USSR(Mangyshlak ASSR) Late Triassic
Alisporites Alisporites astigmosus USSR(Mangyshlak ASSR) Norian
Alisporites Alisporites grauvogeli USSR(Mangyshlak ASSR) Dzhulfian
Alisporites Alisporites sp USSR(Mangyshlak ASSR) Induan Olenikian
Anapiculatisporites Anapiculatisporites sp USSR(Mangyshlak ASSR) Ladinian
Angustisulcites Angustisulcites sp USSR(Mangyshlak ASSR) Early Triassic
Aratrisporites Aratrisporites sp USSR(Mangyshlak ASSR) Late Triassic
Araucariacites Araucariacites sp USSR(Mangyshlak ASSR) Late Triassic
Baculatisporites Baculatisporites sacezoicus USSR(Mangyshlak ASSR) Middle Triassic
Camarozonosporites Camarozonosporites sp USSR(Mangyshlak ASSR) Late Triassic
Chasmatosporites Chasmatosporites apertus USSR(Mangyshlak ASSR) Norian
Chasmatosporites Chasmatosporites hians USSR(Mangyshlak ASSR) Norian
Chasmatosporites Chasmatosporites major USSR(Mangyshlak ASSR) Norian
Chasmatosporites Chasmatosporites sp USSR(Mangyshlak ASSR) Late Triassic
Chordasporites Chordasporites sp USSR(Mangyshlak ASSR) Induan
Concentricosisporites Concentricosisporites atasonovesii USSR(Mangyshlak ASSR) Middle Triassic