Author:
Vronskiy,V.A.
Year:
1972
Title:
Results of the palynological analysis of Upper Pliocene and Quaternary deposits at the village of Voskresenovka in the Astrakhan Region
Foreign title:
Rezultaty palinologicheskogo analiza Verzhnepliotsenvoykh i Chetvertichnykh otlozhenii Us Voskresenovica Astrakhanskoi Oblasti
Reference:
Vronskiy,V.A. (1972) Results of the palynological analysis of Upper Pliocene and Quaternary deposits at the village of Voskresenovka in the Astrakhan Region [ Rezultaty palinologicheskogo analiza Verzhnepliotsenvoykh i Chetvertichnykh otlozhenii Us Voskresenovica Astrakhanskoi Oblasti ] Byulleten Komissii po Izucheniyu Chetvertichnogo Perioda # 38 P. 137- 142
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Betulaceae Betulaceae sp USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Carya Carya USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Chenopodiaceae Chenopodiaceae sp USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Compositae Compositae sp USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Fagus Fagus USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Juglandaceae Juglandaceae sp USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Juglans Juglans USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Picea Picea sp USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Pinus Pinus sibirica USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Pinus Pinus sp USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Pterocarya Pterocarya USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Quercus Quercus USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Sphagnales Sphagnales sp USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Tilia Tilia USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Tsuga Tsuga USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary
Ulmus Ulmus USSR(Astrachan) Late Pliocene Quaternary