Author:
Yanovskaya,G.G.
Year:
1976
Title:
Palynological evidence for age determination of the Vishnevskay Series in the Dniester-Prut Interfluve. (In: Palynological Studies of Sedimentary Deposits in the Ukraine and adjacent Regions. Y.V.Teslenko, editor)
Foreign title:
Palinologicheskoe Obosnovanie vozrasta Vishnevsksi Serii Mezhdurechya Snestr-Ptur. (In: Palinologicheskie Issledovaniya Osadochnykh otlozhenii Ukrainy i Smezhnykh Regionov. Y.Teslenko,editor)
Reference:
Yanovskaya,G.G. (1976) Palynological evidence for age determination of the Vishnevskay Series in the Dniester-Prut Interfluve. (In: Palynological Studies of Sedimentary Deposits in the Ukraine and adjacent Regions. Y.V.Teslenko, editor) [ Palinologicheskoe Obosnovanie vozrasta Vishnevsksi Serii Mezhdurechya Snestr-Ptur. (In: Palinologicheskie Issledovaniya Osadochnykh otlozhenii Ukrainy i Smezhnykh Regionov. Y.Teslenko,editor) ] Trudy Institut Geologicheskikh Nauk Institut Botaniki Izdatelstvo,Naukova Dumka,Kiev,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR P. 44- 49
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Anemia Anemia cooksonii USSR(Ukrainian SSR) Late Kimmeridgian
Anemia Anemia exilioides USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Hauterivian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Hauterivian
Anemia Anemia remissa USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Hauterivian
Appendicisporites Appendicisporites jansonii USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Hauterivian
Applanopsis Applanopsis dampieri Nd Nd
Applanopsis Applanopsis sp USSR(Ukrainian SSR) Late Kimmeridgian Hauterivian
Cibotium Cibotium junctum Nd Nd
Cicatricosisporites Cicatricosisporites perforatus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Hauterivian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites pseudotripartitus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Hauterivian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites tricostatus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Hauterivian
Classopollis Classopollis USSR(Ukrainian SSR) Late Kimmeridgian Hauterivian
Concavisporites Concavisporites punctatus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Hauterivian
Concavisporites Concavisporites verrucosus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Hauterivian
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Hauterivian
Cyathidites Cyathidites minor Nd Nd
Cyathidites Cyathidites sp USSR(Ukrainian SSR) Late Kimmeridgian