Author:
Zosimovich,V.Y.;Syabryaj,S.V.
Year:
1976
Title:
The Zmiyevskiy spore-pollen assemblage in the Paleogene of the Region. (In: Palynological Studies of Sedimentary Deposits in the Ukraine and adjacent Regions. Y.V.Teslenko, editor)
Foreign title:
Zmievskii sporovo-pyltsevoi kompleks v Razreze Palegena Okresthostei Kieva. (In: Palinologicheskie Issledovaniya Osadochnykh otlozhenii Ukrainy i Smezhnykh Regionov. Y.Teslenko,editor)
Reference:
Zosimovich,V.Y. et al. (1976) The Zmiyevskiy spore-pollen assemblage in the Paleogene of the Region. (In: Palynological Studies of Sedimentary Deposits in the Ukraine and adjacent Regions. Y.V.Teslenko, editor) [ Zmievskii sporovo-pyltsevoi kompleks v Razreze Palegena Okresthostei Kieva. (In: Palinologicheskie Issledovaniya Osadochnykh otlozhenii Ukrainy i Smezhnykh Regionov. Y.Teslenko,editor) ] Trudy Institut Geologicheskikh Nauk Institut Botaniki Izdatelstvo,Naukova Dumka,Kiev,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR P. 59- 64
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Alnus Alnus USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Betula Betula USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Carya Carya USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Castanea Castanea USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Cedrus Cedrus USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Coniferae Coniferae USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Corylus Corylus USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Diploxylon Diploxylon sp USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Engelhardtia Engelhardtia USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Ephedra Ephedra USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Fagaceae Fagaceae USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Glyptostrobus Glyptostrobus USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Haploxylon Haploxylon sp USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene
Juglans Juglans USSR(Ukrainian SSR) Paleocene Oligocene