Author:
Medvedeva,A.M.;Bulekbaev,Z.E.;Dalyan,I.B.
Year:
1993
Title:
Direct evidence for vertical oil migration in the eastern Precaspian.
Foreign title:
Pryamye Dokazatelstva vertikalnoi Migratsii Nefti na Vostoke Prikaspiya
Reference:
Medvedeva,A.M. et al. (1993) Direct evidence for vertical oil migration in the eastern Precaspian. [ Pryamye Dokazatelstva vertikalnoi Migratsii Nefti na Vostoke Prikaspiya ] Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Seriya Geologicheskaya = Khabarlary Kazakh SSR, Fylym Akademiyasynyn Vol. 1993 # 1 P. 41- 50
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Aequitriradites Aequitriradites verrucosus USSR(Kazakh SSR) Cretaceous
Aletes Aletes limbatus USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Apiculiretusispora Apiculiretusispora sp USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Applanopsis Applanopsis dampieri USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Araucariacites Araucariacites hungaricus USSR(Kazakh SSR) Cretaceous
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes famenensis USSR(Kazakh SSR) Late Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes mirabilis USSR(Kazakh SSR) Late Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes variabilis USSR(Kazakh SSR) Devonian
Azonaletes Azonaletes USSR(Kazakh SSR) Early Permian
Azonaletes Azonaletes bulbiferus USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Azonaletes Azonaletes bulbiferus USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Azonaletes Azonaletes fabaginus USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Azonaletes Azonaletes fabaginus USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Azonaletes Azonaletes levis USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Azonaletes Azonaletes pastillus USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Azonaletes Azonaletes pastillus USSR(Kazakh SSR) Jurassic