Author:
Chibrikova,E.V.
Year:
1985
Title:
Boundaries and subdivisions of the Middle Devonian based on palynological data. (In: Middle Devonian of the USSR; Its Boundaries and Stage Subdivision. M.A. Kamaletdinova and M.A.Kzhonskitskaya, editors)
Foreign title:
Granitsy i Raschlenenie Srednego Devona po palinologicheskim dannym (In-Srednii Devon SSSR Ego Granitsy i Yarusnoe Raschlenenie,M.A. Kameletdinov & M.Marzhonsnitskaya -Editors)
Reference:
Chibrikova,E.V. (1985) Boundaries and subdivisions of the Middle Devonian based on palynological data. (In: Middle Devonian of the USSR; Its Boundaries and Stage Subdivision. M.A. Kamaletdinova and M.A.Kzhonskitskaya, editors) [ Granitsy i Raschlenenie Srednego Devona po palinologicheskim dannym (In-Srednii Devon SSSR Ego Granitsy i Yarusnoe Raschlenenie,M.A. Kameletdinov & M.Marzhonsnitskaya -Editors) ] Bashkirskii Filnal,Institut Geologii,Akademiya Nauk SSR,Mezhvedemstvennyi Stratigrafich Komitet SSSR P. 43- 49
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes serratus USSR(Russian Platform) Givetian
Acanthotriletes Acanthotriletes serratus USSR(Urals) Givetian
Anisozonotriletes Anisozonotriletes cristifer USSR(Russian Platform) Late Famennian
Anisozonotriletes Anisozonotriletes cristifer USSR(Urals) Late Famennian
Archaeoperisaccus Archaeoperisaccus sp USSR(Urals) Late Frasnian
Archaeoperisaccus Archaeoperisaccus sp USSR(Russian Platform) Late Frasnian
Archaeotriletes Archaeotriletes hamulus USSR(Russian Platform) Early Famennian
Archaeotriletes Archaeotriletes hamulus USSR(Urals) Early Famennian
Archaeotriletes Archaeotriletes voronensis USSR(Russian Platform) Late Frasnian
Archaeotriletes Archaeotriletes voronensis USSR(Urals) Late Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes comptus USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes comptus USSR(Urals) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes extensus USSR(Urals) Early Eifelian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes extensus USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes semilucensis USSR(Urals) Early Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes semilucensis USSR(Russian Platform) Early Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes variabilis USSR(Urals) Early Frasnian