Author:
Bronevoy,V.A.;Bryzzheva,N.N.;Zhezhel,O.N.;Zhilin,S.G.
Year:
1971
Title:
Correlation of Oligocene deposits of different facies in Western Kazakhstan. (In: Geology and Useful Fossils from the Turgai Basin)
Foreign title:
Korrelyatsiya Raznofatsialnykh Oligotsenovykh otlozhenii Zapadnogo Kazakhstana. (In: Geologiya i Poleznye i Skopaemye Turgaiskogo Progiba)
Reference:
Bronevoy,V.A. et al. (1971) Correlation of Oligocene deposits of different facies in Western Kazakhstan. (In: Geology and Useful Fossils from the Turgai Basin) [ Korrelyatsiya Raznofatsialnykh Oligotsenovykh otlozhenii Zapadnogo Kazakhstana. (In: Geologiya i Poleznye i Skopaemye Turgaiskogo Progiba) ] Trudy Ministerstvo Geologii SSR,Vsesoyuznyi Ordena Lenina Nauchno-Issledovatelskii Geologicheskii Institut,(VSEGEI),Leningrad Vol. 169 P. 234- 245
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Quercus Quercus sp USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Quercus Quercus sparsus USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Quercus Quercus williamsoniana USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene
Rhus Rhus coriariiformis USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Rhus Rhus sp USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Rhus Rhus ustjurtensis USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Taxodiaceae Taxodiaceae USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Tilia Tilia sp USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Triatriopollenites Triatriopollenites sp USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Tricolporopollenites Tricolporopollenites sp USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Trudopollis Trudopollis sp USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene Middle Oligocene