Author:
Chekha,V.P.
Year:
1986
Title:
Eocene sediments and paleogeogrphy of the northern Siberian Platform
Foreign title:
Eotsenovye otlozheniya i paleogeografiya Severa Sibirskoi Platformy
Reference:
Chekha,V.P. (1986) Eocene sediments and paleogeogrphy of the northern Siberian Platform [ Eotsenovye otlozheniya i paleogeografiya Severa Sibirskoi Platformy ] Sovetskaya Geologiya Vol. 1986 # 12 P. 69- 71
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alnus Alnus USSR(Siberia) Eocene
Betula Betula USSR(Siberia) Eocene
Bryales Bryales USSR(Siberia) Eocene
Carya Carya USSR(Siberia) Eocene
Castaneae Castaneae sp USSR(Siberia) Eocene
Castanopsis Castanopsis USSR(Siberia) Eocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Siberia) Eocene
Compositae Compositae USSR(Siberia) Eocene
Comptonia Comptonia USSR(Siberia) Eocene
Corylus Corylus USSR(Siberia) Eocene
Fagus Fagus USSR(Siberia) Eocene
Gramineae Gramineae USSR(Siberia) Eocene
Juglans Juglans USSR(Siberia) Eocene
Lycopodium Lycopodium USSR(Siberia) Eocene
Myrica Myrica USSR(Siberia) Eocene
Onagraceae Onagraceae USSR(Siberia) Eocene
Picea Picea USSR(Siberia) Eocene