Author:
Rovnina,L.V.;Rodionova,M.K.;Zhiltsova,N.N.
Year:
1978
Title:
Lower Cretaceous deposits. (In: Complex examination of the Jurassic and Lower Cretaceous stratigraphy of Western Siberia. L.A.Rovnina, editor)
Foreign title:
Nizhnemelovye otlozheniya (In-Kompleksnye Issledon Iya stratigrafii Yury i Nizhnego Mela Zapadnoi Sibiri)
Reference:
Rovnina,L.V. et al. (1978) Lower Cretaceous deposits. (In: Complex examination of the Jurassic and Lower Cretaceous stratigraphy of Western Siberia. L.A.Rovnina, editor) [ Nizhnemelovye otlozheniya (In-Kompleksnye Issledon Iya stratigrafii Yury i Nizhnego Mela Zapadnoi Sibiri) ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR. Institut Geologii i Razrabotki Goryuchikh Iskopaemykh, Nauka (Moskow), Akademiya Nauk SSR P. 37- 94
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(WSL) Volgian Aptian
Acanthotriletes Acanthotriletes levidensis USSR(WSL) Early Hauterivian Barremian
Acanthotriletes Acanthotriletes varispinosus USSR(WSL) Aptian
Aequitriradites Aequitriradites sp USSR(WSL) Early Hauterivian Aptian
Aequitriradites Aequitriradites spinulosus USSR(WSL) Aptian
Anemia Anemia exilioides USSR(WSL) Early Hauterivian Barremian
Anemia Anemia imperfecta USSR(WSL) Early Hauterivian Barremian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(WSL) Aptian
Anemia Anemia pseudomacrorhyza USSR(WSL) Aptian Albian
Anemia Anemia sp USSR(WSL) Berriasian Albian
Apiculatisporites Apiculatisporites asymmetricus USSR(WSL) Albian
Balmeisporites Balmeisporites holodictyus USSR(WSL) Albian
Baltisphaeridium Baltisphaeridium sp USSR(WSL) Valanginian Barremian
Biretisporites Biretisporites spectabilis USSR(WSL) Barremian
Bryales Bryales USSR(WSL) Barremian
Caytonia Caytonia USSR(WSL) Valanginian
Caytonia Caytonia oncodes USSR(WSL) Aptian