Author:
Nikishova,V.M.;Vinogradova,K.V.
Year:
1964
Title:
Stratigraphy of Jurassic deposits of the Narin Basin (Northern Fergana). (In: Biostratigraphy and Paleogeography of Meso-Cainozoic deposits in oil and gas regions of South East USSR. M.M.Aliev, editor)
Foreign title:
K stratigrafii Yurskikh otlozhenii Basseinar Narin (Severnaya Fergana). (In- Biostratigrafiya i paleogeografiya Mezo-Kainozoya Neftegazonochykh Oblastei Yugo-Vostoka SSSR. M.M.Aliev, editor)
Reference:
Nikishova,V.M. et al. (1964) Stratigraphy of Jurassic deposits of the Narin Basin (Northern Fergana). (In: Biostratigraphy and Paleogeography of Meso-Cainozoic deposits in oil and gas regions of South East USSR. M.M.Aliev, editor) [ K stratigrafii Yurskikh otlozhenii Basseinar Narin (Severnaya Fergana). (In- Biostratigrafiya i paleogeografiya Mezo-Kainozoya Neftegazonochykh Oblastei Yugo-Vostoka SSSR. M.M.Aliev, editor) ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR. Institut Geologii i Razrabotki Goryuchikh Iskopaemykh, Nauka (Moskow), Akademiya Nauk SSR P. 57- 68
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes multisetiformis USSR(Uzbek SSR) Bathonian
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Uzbek SSR) Aalenian Bathonian
Adiantum Adiantum sp USSR(Uzbek SSR) Bathonian
Alsophila Alsophila chetaensis USSR(Uzbek SSR) Aalenian Bajocian
Alsophila Alsophila chetaensis USSR(Uzbek SSR) Bathonian
Alsophila Alsophila parvispinosa USSR(Uzbek SSR) Bathonian
Alsophila Alsophila sp USSR(Uzbek SSR) Late Liassic
Anemia Anemia remissa USSR(Uzbek SSR) Bathonian
Anemia Anemia sp USSR(Uzbek SSR) Aalenian Bajocian
Araucaria Araucaria sp USSR(Uzbek SSR) Aalenian Bathonian
Bennettites Bennettites dilucidus USSR(Uzbek SSR) Late Liassic Bathonian
Bennettites Bennettites labrosus USSR(Uzbek SSR) Aalenian Bathonian
Bennettites Bennettites medius USSR(Uzbek SSR) Late Liassic Bathonian
Bennettites Bennettites percarinatus USSR(Uzbek SSR) Aalenian Bajocian
Bennettites Bennettites sp USSR(Uzbek SSR) Late Liassic Bajocian
Camptotriletes Camptotriletes clivosus USSR(Uzbek SSR) Aalenian Bathonian
Camptotriletes Camptotriletes curvus USSR(Uzbek SSR) Aalenian Bajocian