Author:
Taboyakova,L.A.
Year:
1969
Title:
Spore -pollen complexes of Neogene deposits of Sakhalin. (In: Biostratigraphy, Fauna and Flora of the Cenozoic, Northwestern part of the Pacific Mobile Belt. A.U.Fusenko, editors)
Foreign title:
Sporovo-pyltsevye kompleksy Neogenovykh otlozhenii Sakhalina(In-Biostratigrafiya,Fauna i flora Kainoz Oya -Zapadnoi Chasti Tikhookeanskogo Podvizhnogo Poyasa
Reference:
Taboyakova,L.A. (1969) Spore -pollen complexes of Neogene deposits of Sakhalin. (In: Biostratigraphy, Fauna and Flora of the Cenozoic, Northwestern part of the Pacific Mobile Belt. A.U.Fusenko, editors) [ Sporovo-pyltsevye kompleksy Neogenovykh otlozhenii Sakhalina(In-Biostratigrafiya,Fauna i flora Kainoz Oya -Zapadnoi Chasti Tikhookeanskogo Podvizhnogo Poyasa ] Trudy Sibirskoye Otdeleniye,Sakhalinskii Kompleksii Nauchno-Issledovatelskii Institut,Akademiya Nauk SSR P. 118- 120
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Sakhalin Oblast) Late Neogene
Adiantum Adiantum USSR(Sakhalin Oblast) Late Neogene
Alnus Alnus USSR(Sakhalin Oblast) Miocene Late Neogene
Angiospermae Angiospermae USSR(Sakhalin Oblast) Early Miocene Langhian
Betula Betula USSR(Sakhalin Oblast) Late Miocene
Betula Betula costata USSR(Sakhalin Oblast) Late Neogene
Betulaceae Betulaceae USSR(Sakhalin Oblast) Miocene Late Neogene
Botrychium Botrychium USSR(Sakhalin Oblast) Late Neogene
Carya Carya USSR(Sakhalin Oblast) Late Neogene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Sakhalin Oblast) Late Neogene
Compositae Compositae USSR(Sakhalin Oblast) Late Neogene
Corylus Corylus USSR(Sakhalin Oblast) Late Neogene
Cyperaceae Cyperaceae USSR(Sakhalin Oblast) Late Neogene
Ephedraceae Ephedraceae USSR(Sakhalin Oblast) Late Neogene
Ericaceae Ericaceae USSR(Sakhalin Oblast) Late Neogene
Fagaceae Fagaceae USSR(Sakhalin Oblast) Serravallian Late Pliocene
Fagus Fagus USSR(Sakhalin Oblast) Late Neogene