Author:
Agranovskaya,I.A.;Boytsova,E.P.;Bondarenko,N.M.;Bocharnikova,A.D.;Voevodova,E.M.;Gromova,N.S.;Martynova,Z.I.;Panova,L.A.;Pokrovskaya,I.M.;Romanovskaya,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.;Khaikina,S.L.;Chlonova,A.F.;Edelshteyn,L.I.
Year:
1960
Title:
List of plant and spores of Late Cretaceous deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR)
Foreign title:
Spisok Rastenii spory Kotorykh Byli Vstrecheny v verkhne Melovykh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1960) List of plant and spores of Late Cretaceous deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR) [ Spisok Rastenii spory Kotorykh Byli Vstrecheny v verkhne Melovykh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 536- 543
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Urals) Late Cretaceous
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Ivanov) Late Cretaceous
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Novosibirskaya) Late Cretaceous
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Magadan Oblast) Late Cretaceous
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Kamchatka Oblast) Late Cretaceous
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Primorsk Kray) Late Cretaceous
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Urals) Late Cretaceous
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Ivanov) Late Cretaceous
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Novosibirskaya) Late Cretaceous
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Magadan Oblast) Late Cretaceous
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Kamchatka Oblast) Late Cretaceous
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Primorsk Kray) Late Cretaceous
Adiantum Adiantum sp USSR(Urals) Late Cretaceous
Adiantum Adiantum sp USSR(Ivanov) Late Cretaceous
Adiantum Adiantum sp USSR(Novosibirskaya) Late Cretaceous