Author:
Agranovskaya,I.A.;Bocharnikova,A.D.;Martynovoi,Z.M.;Asatkina,E.F.
Year:
1960
Title:
Plant spores and pollen encountered in the Paleocene deposits of the eastern Slope of the North Central Urals and Trans-Urals. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR)
Foreign title:
Rastenii spory i pyl'tsa Kotorykh Byli Vstrecheny v Paleotsenovykh otlozheniyakh Vostochnogo Sklona Severnogo, Sredenego Urala i Zaural'ya. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1960) Plant spores and pollen encountered in the Paleocene deposits of the eastern Slope of the North Central Urals and Trans-Urals. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR) [ Rastenii spory i pyl'tsa Kotorykh Byli Vstrecheny v Paleotsenovykh otlozheniyakh Vostochnogo Sklona Severnogo, Sredenego Urala i Zaural'ya. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 556- 557
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies sp USSR(Urals) Paleocene
Abies Abies sp USSR(Trans-Urals) Paleocene
Acer Acer sp USSR(Urals) Paleocene
Acer Acer sp USSR(Trans-Urals) Paleocene
Adiantum Adiantum sp USSR(Urals) Paleocene
Adiantum Adiantum sp USSR(Trans-Urals) Paleocene
Aletes Aletes biforis USSR(Urals) Paleocene
Aletes Aletes biforis USSR(Trans-Urals) Paleocene
Alnus Alnus sp USSR(Urals) Paleocene
Alnus Alnus sp USSR(Trans-Urals) Paleocene
Alsophila Alsophila sp USSR(Urals) Paleocene
Alsophila Alsophila sp USSR(Trans-Urals) Paleocene
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Urals) Paleocene
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Trans-Urals) Paleocene
Betula Betula bifida USSR(Urals) Paleocene
Betula Betula bifida USSR(Trans-Urals) Paleocene
Betula Betula costataeformis USSR(Urals) Paleocene