Author:
Arganovskaya,I.A.;Alyushinskogo,Y.A.;Asatkina,E.F.;Boytsova,E.P.;Bocharnikova,A.D.;Zauer,V.V.;Martynoi,Z.M.;Pokrovskaya,I.M.;Pomanovskoi,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.
Year:
1960
Title:
List of Brophyta, Filicinae and Gymnospermae spores and pollen of Eocene deposits of various regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions of the USSR)
Foreign title:
Spisok brophyta, filicinae i gymnospermae, spory i pyl'tsa Kotoykh Byli Vstrecheny v eotsenovykh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Arganovskaya,I.A. et al. (1960) List of Brophyta, Filicinae and Gymnospermae spores and pollen of Eocene deposits of various regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions of the USSR) [ Spisok brophyta, filicinae i gymnospermae, spory i pyl'tsa Kotoykh Byli Vstrecheny v eotsenovykh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 558- 560
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies sp USSR(Pre-Baltic) Eocene
Abies Abies sp USSR(Ukrainian SSR) Eocene
Abies Abies sp USSR(Urals) Eocene
Abies Abies sp USSR(Trans-Urals) Eocene
Abies Abies sp USSR(Kalmyr ASSR) Eocene
Abies Abies sp USSR(Kazakh SSR) Eocene
Abies Abies sp USSR(Kamchatka Oblast) Eocene
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Pre-Baltic) Eocene
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Ukrainian SSR) Eocene
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Urals) Eocene
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Trans-Urals) Eocene
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Kalmyr ASSR) Eocene
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Kazakh SSR) Eocene
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Kamchatka Oblast) Eocene
Adiantum Adiantum sp USSR(Pre-Baltic) Eocene
Adiantum Adiantum sp USSR(Ukrainian SSR) Eocene
Adiantum Adiantum sp USSR(Urals) Eocene