Author:
Agranovskaya,I.A.;Alyushinskogo,Y.A.;Asatkina,E.F.;Boytsova,E.P.;Bocharnikova,A.D.;Martynovoi,Z.M.;Pokrovskaya,I.M.;Pomanovskoi,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.;Shchekina,N.A.
Year:
1960
Title:
Angiosperm plant pollen of Eocene deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR)
Foreign title:
Pokrytosemennykh Rastenii, pyl'tsa Kotorykh Byla Vstrechena v eotsenovykh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1960) Angiosperm plant pollen of Eocene deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR) [ Pokrytosemennykh Rastenii, pyl'tsa Kotorykh Byla Vstrechena v eotsenovykh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 561- 564
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Betulaceae Betulaceae sp USSR(Kalmyr ASSR) Eocene
Betulaceae Betulaceae sp USSR(Kazakh SSR) Eocene
Betulaceae Betulaceae sp USSR(Kamchatka Oblast) Eocene
Buxus Buxus sp USSR(Kazakh SSR) Eocene
Buxus Buxus sp USSR(Pre-Baltic) Eocene
Buxus Buxus sp USSR(Ukrainian SSR) Eocene
Buxus Buxus sp USSR(Urals) Eocene
Buxus Buxus sp USSR(Trans-Urals) Eocene
Buxus Buxus sp USSR(Kalmyr ASSR) Eocene
Buxus Buxus sp USSR(Kamchatka Oblast) Eocene
Calluna Calluna sp USSR(Kazakh SSR) Eocene
Calluna Calluna sp USSR(Pre-Baltic) Eocene
Calluna Calluna sp USSR(Ukrainian SSR) Eocene
Calluna Calluna sp USSR(Urals) Eocene
Calluna Calluna sp USSR(Trans-Urals) Eocene
Calluna Calluna sp USSR(Kalmyr ASSR) Eocene
Calluna Calluna sp USSR(Kamchatka Oblast) Eocene