Author:
Agranovskaya,I.A.;Alyushinskogo,Y.A.;Asatkina,E.F.;Boytsova,E.P.;Bocharnikova,A.D.;Martynovoi,Z.M.;Pokrovskaya,I.M.;Pomanovskoi,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.;Shchekina,N.A.
Year:
1960
Title:
Angiosperm plant pollen of Eocene deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR)
Foreign title:
Pokrytosemennykh Rastenii, pyl'tsa Kotorykh Byla Vstrechena v eotsenovykh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1960) Angiosperm plant pollen of Eocene deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR) [ Pokrytosemennykh Rastenii, pyl'tsa Kotorykh Byla Vstrechena v eotsenovykh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 561- 564
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acer Acer sp USSR(Kazakh SSR) Eocene
Acer Acer sp USSR(Pre-Baltic) Eocene
Acer Acer sp USSR(Ukrainian SSR) Eocene
Acer Acer sp USSR(Urals) Eocene
Acer Acer sp USSR(Trans-Urals) Eocene
Acer Acer sp USSR(Kalmyr ASSR) Eocene
Acer Acer sp USSR(Kamchatka Oblast) Eocene
Alismataceae Alismataceae USSR(Kamchatka Oblast) Eocene
Alismataceae Alismataceae USSR(Pre-Baltic) Eocene
Alismataceae Alismataceae USSR(Ukrainian SSR) Eocene
Alismataceae Alismataceae USSR(Urals) Eocene
Alismataceae Alismataceae USSR(Trans-Urals) Eocene
Alismataceae Alismataceae USSR(Kalmyr ASSR) Eocene
Alismataceae Alismataceae USSR(Kazakh SSR) Eocene
Alnus Alnus sp USSR(Pre-Baltic) Eocene
Alnus Alnus sp USSR(Ukrainian SSR) Eocene
Alnus Alnus sp USSR(Urals) Eocene