Author:
Verbitskaya,Z.I.
Year:
1970
Title:
Correlation of sections of Coal-bearing deposits and Coal Seams of the Rubin and Aban Districts. (In: Methods of correlating the Profiles of Continental Coal Measures exemplified by some Mesozoic Basins in Siberia. N.F.Karpov, editor)
Foreign title:
Korrelyatsiya Razrezov Yglenochykh otlozhenii i Ugolnykh Plastov Rybinskogo i Abanskogo Raionov. (In-Metodika korrelyatsii Razrezov Kontinentalnykh Yglenosnykh Tolshch na Primere Nekotorykh Mesozoiskikh Vpadin Sibiri. N.F.Karpov,editor))
Reference:
Verbitskaya,Z.I. (1970) Correlation of sections of Coal-bearing deposits and Coal Seams of the Rubin and Aban Districts. (In: Methods of correlating the Profiles of Continental Coal Measures exemplified by some Mesozoic Basins in Siberia. N.F.Karpov, editor) [ Korrelyatsiya Razrezov Yglenochykh otlozhenii i Ugolnykh Plastov Rybinskogo i Abanskogo Raionov. (In-Metodika korrelyatsii Razrezov Kontinentalnykh Yglenosnykh Tolshch na Primere Nekotorykh Mesozoiskikh Vpadin Sibiri. N.F.Karpov,editor)) ] Geologichesk Institut,Otdelenie Geologii Uglya i Goryuchikh Slantsev,Akademiya Nauk SSR,VNIGI P. 19- 27
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Aletes Aletes USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic
Camptotriletes Camptotriletes anagrammensis USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic
Camptotriletes Camptotriletes cerebriformis USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic
Coniopteris Coniopteris USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic
Dicksonia Dicksonia arborescens USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Jurassic
Dictyophyllum Dictyophyllum USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic
Dipterella Dipterella oblatinoides USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic
Eucommiidites Eucommiidites troedssonii USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Jurassic
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic
Leiotriletes Leiotriletes bujargiensis USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic
Leiotriletes Leiotriletes incertus USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic
Leiotriletes Leiotriletes variabilis USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic
Lophotriletes Lophotriletes affluens USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Jurassic
Lycopodiumsporites Lycopodiumsporites clavatoides USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic
Paleoconiferus Paleoconiferus asaccatus USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic
Pinaceae Pinaceae USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic
Podocarpus Podocarpus permagna USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic