Author:
Pegusheva,L.M.
Year:
1967
Title:
Spore-pollen complexes of Middle and Upper Carboniferous deposits of the southwestern part of the Volgograd Oblast. (In: Fossil Spores and Pollen of Plants and their Significance for their Stratigraphic Subdivivision of Oil and Gas Bearing Series of Precambrian, Paleozoic and Mesozoic rocks in the European and Central Asian Regions of the USSR. Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and K.A.Bolkhovitina, editors)
Foreign title:
Sporovo-pylstevie kompleksy Sredne-I verkhnekamenn Ougolnykh otlozhenii Yugo-Zapadnoi Chasti Volgogra Dskoi Oblasti. (In: Iskopaemye spory i Pyltsa Rastenii Ikh znachenie Dya stratigraphichesvogo Raschleneni Ya Nejtegazonoshyeh Tolshch Dokembriya Paleozoya Europeiskai Chasti SSSR Spednei Azii. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and Bolkhovitina,editors)
Reference:
Pegusheva,L.M. (1967) Spore-pollen complexes of Middle and Upper Carboniferous deposits of the southwestern part of the Volgograd Oblast. (In: Fossil Spores and Pollen of Plants and their Significance for their Stratigraphic Subdivivision of Oil and Gas Bearing Series of Precambrian, Paleozoic and Mesozoic rocks in the European and Central Asian Regions of the USSR. Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and K.A.Bolkhovitina, editors) [ Sporovo-pylstevie kompleksy Sredne-I verkhnekamenn Ougolnykh otlozhenii Yugo-Zapadnoi Chasti Volgogra Dskoi Oblasti. (In: Iskopaemye spory i Pyltsa Rastenii Ikh znachenie Dya stratigraphichesvogo Raschleneni Ya Nejtegazonoshyeh Tolshch Dokembriya Paleozoya Europeiskai Chasti SSSR Spednei Azii. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and Bolkhovitina,editors) ] Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Instituta, Leningrad(VNIGRI) Vol. 52 P. 48- 57
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes pusillus USSR(Vologda) Bashkirian Gzelian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes pusillus USSR(Vologda) Moscovian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes pusillus USSR(Vologda) Gzelian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes pustulatus USSR(Vologda) Bashkirian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes saturni USSR(Vologda) Bashkirian Moscovian
Jugasporites Jugasporites delasaucei USSR(Vologda) Moscovian Gzelian
Leiotriletes Leiotriletes glaber USSR(Vologda) Bashkirian Gzelian
Leiotriletes Leiotriletes inermis USSR(Vologda) Gzelian
Leiotriletes Leiotriletes microrugosus USSR(Vologda) Moscovian Gzelian
Leiotriletes Leiotriletes nigratus USSR(Vologda) Moscovian Gzelian
Leiotriletes Leiotriletes platyrugosus USSR(Vologda) Gzelian
Leiotriletes Leiotriletes subintortus USSR(Vologda) Bashkirian Gzelian
Leiotriletes Leiotriletes tribullatus USSR(Vologda) Moscovian Gzelian
Limitisporites Limitisporites rectus USSR(Vologda) Moscovian Gzelian
Lophotriletes Lophotriletes insignitus USSR(Vologda) Gzelian
Lophotriletes Lophotriletes microgranifer USSR(Vologda) Moscovian
Lophotriletes Lophotriletes parviverrucosus USSR(Vologda) Gzelian