Author:
Boytsova,E.P.;Bolkhovitina,N.A.;Bondarenko,N.M.;Kruchinina,N.V.;Panova,L.A.;Prechyakovoi,Z.I.;Romanovskaya,G.M.;Sedova,M.A.
Year:
1964
Title:
List of plant, spore and pollen of the Albian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Spisok Rastenii spory i Pyl'Sta Kotorykh Vstrecheny v Al'bskikh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Boytsova,E.P. et al. (1964) List of plant, spore and pollen of the Albian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Spisok Rastenii spory i Pyl'Sta Kotorykh Vstrecheny v Al'bskikh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 400- 404
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies sp USSR(Tadzhik SSR) Albian
Acer Acer sp USSR(Kazakh SSR) Albian
Alnus Alnus sp USSR(Tadzhik SSR) Albian
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Dagestan ASSR) Albian
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Tadzhik SSR) Albian
Alsophila Alsophila asperata USSR(Tadzhik SSR) Albian
Alsophila Alsophila formosa USSR(Dagestan ASSR) Albian
Alsophila Alsophila sp USSR(Kazakh SSR) Albian
Anagramma Anagramma imperfecta USSR(Dagestan ASSR) Albian
Anemia Anemia caucasica USSR(Tadzhik SSR) Albian
Anemia Anemia exilioides USSR(Tadzhik SSR) Albian
Anemia Anemia exilioides USSR(Kazakh SSR) Albian
Anemia Anemia longicornuta USSR(Kazakh SSR) Albian
Anemia Anemia macrorrhyza USSR(Tadzhik SSR) Albian
Anemia Anemia macrorrhyza USSR(Kazakh SSR) Albian
Anemia Anemia matesovae USSR(Kazakh SSR) Albian
Anemia Anemia praecipua USSR(Tadzhik SSR) Albian