Author:
Asatkina,E.F.;Agranovskaya,I.A.;Bolkhovitina,N.A.;Katkovoi,E.D.;Koltsova,T.T.;Pokrovskaya,I.M.;Presnyakovoi,Z.I.;Romanovskaya,G.M.
Year:
1964
Title:
A list of plant, spore and pollen of the Aptian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Spisok Rastenii,Spory i Pyltsa Kotorykh Vstrecheny v Aptskikh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Asatkina,E.F. et al. (1964) A list of plant, spore and pollen of the Aptian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Spisok Rastenii,Spory i Pyltsa Kotorykh Vstrecheny v Aptskikh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 354- 365
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies retiformis USSR(Stalingrad) Aptian
Abies Abies retiformis USSR(Krasnodar Kray) Aptian
Abies Abies sp USSR(Urals) Aptian
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Ukrainian SSR) Aptian
Adiantum Adiantum glabrum USSR(Dagestan ASSR) Aptian
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Ukrainian SSR) Aptian
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Stalingrad) Aptian
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Saratov) Aptian
Alsophila Alsophila chetaensis USSR(Dagestan ASSR) Aptian
Alsophila Alsophila major USSR(Stalingrad) Aptian
Alsophila Alsophila major USSR(Saratov) Aptian
Alsophila Alsophila sp USSR(Ukrainian SSR) Aptian
Anemia Anemia exilioides USSR(Saratov) Aptian
Anemia Anemia pseudaurifera USSR(Stalingrad) Aptian
Anemia Anemia sp USSR(Belorussian SSR) Aptian
Anemia Anemia sp USSR(Ukrainian SSR) Aptian
Anemia Anemia sp USSR(Urals) Aptian