Author:
Boytsova,E.P.;Bolkhovitina,N.A.;Bondarenko,N.M.;Voitsel,Z.A.;Zauer,V.V.;Ivanova,E.A.;Katkovoi,E.D.;Klimko,S.A.;Koltsova,T.T.;Kruchinina,N.V.;Markova,L.G.;Martynova,Z.I.;Muratovoi,N.N.;Mchedlishvili,N.D.;Pavlova,V.V.;Pokrovskaya,I.M.;Romanovskaya,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.;Strizhovai,A.I.
Year:
1964
Title:
A list of plant, spore and pollen of the Barremian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Spisok Rastenii spory i pyl'tsa Kotorykh Vstrechen y v Goteri v Skikh Goteriv-Barremskikh otlozheniya Kh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Boytsova,E.P. et al. (1964) A list of plant, spore and pollen of the Barremian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Spisok Rastenii spory i pyl'tsa Kotorykh Vstrechen y v Goteri v Skikh Goteriv-Barremskikh otlozheniya Kh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 340- 353
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies leptoderma USSR(Chitinskaya Oblast) Barremian
Abies Abies sp USSR(Urals) Barremian
Abies Abies sp USSR(Primorsk Kray) Barremian
Abies Abies sp USSR(Chitinskaya Oblast) Barremian
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Primorsk Kray) Barremian
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Kazakh SSR) Barremian
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Stalingrad) Barremian
Adiantum Adiantum sp USSR(Stalingrad) Barremian
Adiantum Adiantum sp USSR(Chitinskaya Oblast) Barremian
Aletes Aletes patellarius USSR(Urals) Barremian
Aletes Aletes sp USSR(Stalingrad) Barremian
Alsophila Alsophila sp USSR(Kazakh SSR) Barremian
Anemia Anemia exilioides USSR(Krasnoyarsk Kray) Barremian
Anemia Anemia exilioides USSR(Stalingrad) Barremian
Anemia Anemia exilioides USSR(Primorsk Kray) Barremian
Anemia Anemia macrorrhiza USSR(Krasnoyarsk Kray) Barremian
Anemia Anemia macrorrhiza USSR(Urals) Barremian