Author:
Kovalchuk,G.M.
Year:
1970
Title:
Correlation of sections of coal deposits and coal layers of the Nazarovsk Region. (In: The Correlation sections coal deposits by data from palynological method). (In: Methods of correlating profiles Continental Coal Measures exemplified some Mesozoic Basin of Siberia. N.F.Karpov, editor)
Foreign title:
Korrelyatsiya Razrezov Uglenosnykh otlozhenii i Ugolnykh Plastov Nazarovskogo Raiona korrelyatsiya Razrezov Uglenosnykh otlozhenii po Kannym palino Logicheskogo Metoda (In-Metodika korrelyatsii Raz Rezov Kontinentalnykh Uglenosnykh Tolshch na Primere Nekotorykh Mezozoiskikh Vpadin Sibiri. N.F.Karpov,editor)
Reference:
Kovalchuk,G.M. (1970) Correlation of sections of coal deposits and coal layers of the Nazarovsk Region. (In: The Correlation sections coal deposits by data from palynological method). (In: Methods of correlating profiles Continental Coal Measures exemplified some Mesozoic Basin of Siberia. N.F.Karpov, editor) [ Korrelyatsiya Razrezov Uglenosnykh otlozhenii i Ugolnykh Plastov Nazarovskogo Raiona korrelyatsiya Razrezov Uglenosnykh otlozhenii po Kannym palino Logicheskogo Metoda (In-Metodika korrelyatsii Raz Rezov Kontinentalnykh Uglenosnykh Tolshch na Primere Nekotorykh Mezozoiskikh Vpadin Sibiri. N.F.Karpov,editor) ] Geologichesk Institut,Otdelenie Geologii Uglya i Goryuchikh Slantsev,Akademiya Nauk SSR,VNIGI P. 10- 19
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Aletes Aletes rugosus USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic
Aletes Aletes sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic
Bennettitales Bennettitales USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic
Brachyphyllum Brachyphyllum USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Jurassic
Camptotriletes Camptotriletes anagrammensis USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Jurassic
Camptotriletes Camptotriletes cerebriformis USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic
Cibotium Cibotium junctum USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Jurassic
Cibotium Cibotium sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Jurassic
Coniferales Coniferales USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic
Coniopteris Coniopteris burjensis USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Jurassic Late Jurassic
Coniopteris Coniopteris notabilis USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Jurassic Late Jurassic
Coniopteris Coniopteris sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Late Jurassic
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Jurassic
Cycadales Cycadales USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic
Dicksoniaceae Dicksoniaceae USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Middle Jurassic
Dictyophyllum Dictyophyllum sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic Late Jurassic
Dictyotriletes Dictyotriletes sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Jurassic