Author:
Kuvayeva,S.B.;Aliev,M.M.;Aliev,R.A.
Year:
1964
Title:
Lower Cretaceous spore-pollen complexes of southeast Caucasus and their stratigraphical importance. (In: Biostratigraphy and Paleogeography of Meso-Cainozoic deposits in oil and gas regions of South East USSR. M.M.Aliev, editor)
Foreign title:
Nizhnemelovye sporovo-pyltsevye kompleksy Yugo-Vostochnogo Kavkaza i Ikh stratigraficheskoe Zhachenie. (In- Biostratigrafiya i paleogeografiya Mezo-Kainozoya Neftegazonochykh Oblastei Yugo-Vostoka SSSR. M.M.Aliev, editor)
Reference:
Kuvayeva,S.B. et al. (1964) Lower Cretaceous spore-pollen complexes of southeast Caucasus and their stratigraphical importance. (In: Biostratigraphy and Paleogeography of Meso-Cainozoic deposits in oil and gas regions of South East USSR. M.M.Aliev, editor) [ Nizhnemelovye sporovo-pyltsevye kompleksy Yugo-Vostochnogo Kavkaza i Ikh stratigraficheskoe Zhachenie. (In- Biostratigrafiya i paleogeografiya Mezo-Kainozoya Neftegazonochykh Oblastei Yugo-Vostoka SSSR. M.M.Aliev, editor) ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR. Institut Geologii i Razrabotki Goryuchikh Iskopaemykh, Nauka (Moskow), Akademiya Nauk SSR P. 42- 56
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alsophila Alsophila sp USSR(Caucasus) Hauterivian
Anagramma Anagramma imperfecta USSR(Caucasus) Albian
Anemia Anemia ajatensis USSR(Caucasus) Barremian
Anemia Anemia caucasica USSR(Caucasus) Barremian
Anemia Anemia chetaensis USSR(Caucasus) Barremian
Anemia Anemia dorsostriata USSR(Caucasus) Hauterivian Early Aptian
Anemia Anemia exilioides USSR(Caucasus) Barremian
Anemia Anemia helifera USSR(Caucasus) Valanginian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Caucasus) Hauterivian Early Aptian
Anemia Anemia perforata USSR(Caucasus) Barremian
Anemia Anemia phylitidiformis USSR(Caucasus) Early Aptian
Anemia Anemia pseudaurifera USSR(Caucasus) Valanginian Early Aptian
Anemia Anemia pseudotripartita USSR(Caucasus) Albian
Anemia Anemia remisa USSR(Caucasus) Barremian Early Aptian
Anemia Anemia silvestris USSR(Caucasus) Albian
Anemia Anemia sp USSR(Caucasus) Barremian
Anemia Anemia tripartita USSR(Caucasus) Barremian