Author:
Gor,Y.G.;Dyuzhikova,E.E.;Divina,T.A.;Dyzhikov,O.A.;Garskov,V.S.
Year:
1967
Title:
New data on the stratigraphy of Upper Paleozoic Coal deposits of the north-eastern part of the Norilsk Platform.
Foreign title:
Novye dannye po stratigrafii verkhepaleozoiskikh Uglenochykh otlozhenii Severo-Vostochoi Chasti Norilskogo Plato
Reference:
Gor,Y.G. et al. (1967) New data on the stratigraphy of Upper Paleozoic Coal deposits of the north-eastern part of the Norilsk Platform. [ Novye dannye po stratigrafii verkhepaleozoiskikh Uglenochykh otlozhenii Severo-Vostochoi Chasti Norilskogo Plato ] Nauchno-Issledovatelskii Institut Geologii Arktiki (NIIGA) Ministerstvo Geologii SSR, Uchenye Zapiski(Science Notes), Paleontologiya i Biostratigrafiya # 17 P. 5- 16
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes heterodontus USSR(Taymyr Nat.Okrug) Late Permian
Acanthotriletes Acanthotriletes parvispinus USSR(Taymyr Nat.Okrug) Late Permian
Acanthotriletes Acanthotriletes tenuispinosus USSR(Taymyr Nat.Okrug) Early Permian
Aletes Aletes USSR(Taymyr Nat.Okrug) Late Permian
Cordaitina Cordaitina angustelimbata USSR(Taymyr Nat.Okrug) Late Permian
Cordaitina Cordaitina rotata USSR(Taymyr Nat.Okrug) Early Permian
Cordaitina Cordaitina rugulifera USSR(Taymyr Nat.Okrug) Late Permian
Cordaitina Cordaitina stiptica USSR(Taymyr Nat.Okrug) Early Permian
Cordaitina Cordaitina uralensa USSR(Taymyr Nat.Okrug) Permian
Ginkgocycadophytus Ginkgocycadophytus caperatus USSR(Taymyr Nat.Okrug) Late Permian
Ginkgocycadophytus Ginkgocycadophytus magnus USSR(Taymyr Nat.Okrug) Late Permian
Ginkgocycadophytus Ginkgocycadophytus retroflexus USSR(Taymyr Nat.Okrug) Early Permian
Leiotriletes Leiotriletes glaber USSR(Taymyr Nat.Okrug) Late Permian
Leiotriletes Leiotriletes inermis USSR(Taymyr Nat.Okrug) Late Permian
Leiotriletes Leiotriletes microrugosus USSR(Taymyr Nat.Okrug) Early Permian
Leiotriletes Leiotriletes nigritellus USSR(Taymyr Nat.Okrug) Early Permian
Lophotriletes Lophotriletes gibberuliformis USSR(Taymyr Nat.Okrug) Late Permian