Author:
Dryagina,L.L.
Year:
1970
Title:
Spore and pollen assemblages in the Kolchugina series of the Kuznetz Basin and their possible use for correlation of stratigraphic sections and Coal Seams. (In: Late Paleozoic coal bearing Formations of Central Siberia.)
Foreign title:
Sporovo-Plystevye kompleksy Kolchuginskoi Serii Kuznetskogo Basseina i Oryt Ikh Ispolzovaniya dlya korrelyatsii Razrezov i Ksinonimiki Ugolnykh Plastov. (In-Pozdnepaleozoickie Uglenonye Formatsii Srednei Sibiri.)
Reference:
Dryagina,L.L. (1970) Spore and pollen assemblages in the Kolchugina series of the Kuznetz Basin and their possible use for correlation of stratigraphic sections and Coal Seams. (In: Late Paleozoic coal bearing Formations of Central Siberia.) [ Sporovo-Plystevye kompleksy Kolchuginskoi Serii Kuznetskogo Basseina i Oryt Ikh Ispolzovaniya dlya korrelyatsii Razrezov i Ksinonimiki Ugolnykh Plastov. (In-Pozdnepaleozoickie Uglenonye Formatsii Srednei Sibiri.) ] Trudy Sibirskogo Nauchno-Issledovatelskogo Instituta Geologii Geofiziki i Mineralnogo Syrya (SNIIGGIMS). Ministerstva Geologii SSSR,Vypusk Vol. 107 P. 41- 49
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes armipotens USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Acanthotriletes Acanthotriletes facerus USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Apiculatisporis Apiculatisporis incurvispinus USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Azonaletes Azonaletes amphystomus USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Azonaletes Azonaletes gibberosus USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Capillatisporites Capillatisporites discoidalis USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Capillatisporites Capillatisporites opacus USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Capillatisporites Capillatisporites tenuispinosus USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Capillatisporites Capillatisporites variabilis USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Caytoniapites Caytoniapites prolyxus USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Cirratriradites Cirratriradites gracilis USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Cirratriradites Cirratriradites rarigranulosus USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Cordaitina Cordaitina gemina USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Entylissa Entylissa caperata USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Lophotriletes Lophotriletes abruptus USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Lophotriletes Lophotriletes claviformis USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Lophotriletes Lophotriletes cornutus USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian