Author:
Bykadorov,V.A.;Blyakhova,S.M.;Ibragimov,F.M.;Krugova,E.M.;Loseva,A.V.;Martynova,M.Ya.;Tsirelson,B.S.
Year:
1974
Title:
Stratigraphy of Lower Paleogene deposits of eastern Kyzyl-Kum and South-West Karatai Foothills
Foreign title:
Stratigrafiya Nizhnepaleogenovykh 9Otlozheni Vosto Vostochykh Kyzylkumov i Yugo-Zapadnykh Predgorii Khr.Karatai
Reference:
Bykadorov,V.A. et al. (1974) Stratigraphy of Lower Paleogene deposits of eastern Kyzyl-Kum and South-West Karatai Foothills [ Stratigrafiya Nizhnepaleogenovykh 9Otlozheni Vosto Vostochykh Kyzylkumov i Yugo-Zapadnykh Predgorii Khr.Karatai ] Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Seriya Geologicheskaya = Khabarlary Kazakh SSR, Fylym Akademiyasynyn Vol. 1974 # 1 P. 59- 74
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthaceae Acanthaceae USSR(Kazakh SSR) Middle Eocene
Anacolosidites Anacolosidites primigenius USSR(Kazakh SSR) Early Eocene
Anacolosidites Anacolosidites supplingensis USSR(Kazakh SSR) Early Eocene
Araliaceae Araliaceae USSR(Kazakh SSR) Middle Eocene
Buxaceae Buxaceae USSR(Kazakh SSR) Middle Eocene
Caprifoliaceae Caprifoliaceae USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous Paleocene
Castanea Castanea crenataeformis USSR(Kazakh SSR) Middle Eocene
Castanea Castanea sp USSR(Kazakh SSR) Early Eocene
Castanopsis Castanopsis pseudocingulum USSR(Kazakh SSR) Middle Eocene
Castanopsis Castanopsis sp USSR(Kazakh SSR) Early Eocene
Casuarinidites Casuarinidites cainozoicus USSR(Kazakh SSR) Late Paleocene
Celtis Celtis sp USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous Early Paleocene
Comptonia Comptonia aborigena USSR(Kazakh SSR) Paleocene
Comptonia Comptonia clementia USSR(Kazakh SSR) Early Paleocene
Comptonia Comptonia imperfecta USSR(Kazakh SSR) Paleocene
Comptonia Comptonia podograria USSR(Kazakh SSR) Late Paleocene
Comptonia Comptonia sibirica USSR(Kazakh SSR) Late Paleocene