Author:
Aliev,M.M.;Genkina,R.Z.;Dubrovskaya,E.N.;Nikishova,V.M.
Year:
1981
Title:
Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation).
Foreign title:
Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya
Reference:
Aliev,M.M. et al. (1981) Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation). [ Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR.Nauka(Moskow),Akademiya Nauk SSR P. 1- 187
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Picea Picea gigantissima USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic Bathonian
Picea Picea latebrosa USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic Oxfordian
Picea Picea mesophytica USSR(Kazakh SSR) Callovian Oxfordian
Picea Picea singularae USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Oxfordian
Picea Picea sp USSR(Kazakh SSR) Aalenian Oxfordian
Picea Picea spirellaeformis USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Oxfordian
Picea Picea textilis USSR(Kazakh SSR) Bajocian
Piceites Piceites asiaticus USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic Late Liassic
Piceites Piceites asiaticus USSR(Kazakh SSR) Aalenian Oxfordian
Piceites Piceites enodis USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Piceites Piceites expositus USSR(Kazakh SSR) Callovian Oxfordian
Piceites Piceites latens USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic Oxfordian
Piceites Piceites mollicellus USSR(Kazakh SSR) Bajocian Oxfordian
Piceites Piceites podocarpoides USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Middle Liassic
Piceites Piceites podocarpoides USSR(Kazakh SSR) Bathonian Oxfordian
Piceites Piceites sp USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Bathonian
Pinites Pinites sp USSR(Kazakh SSR) Bathonian