Author:
Aliev,M.M.;Genkina,R.Z.;Dubrovskaya,E.N.;Nikishova,V.M.
Year:
1981
Title:
Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation).
Foreign title:
Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya
Reference:
Aliev,M.M. et al. (1981) Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation). [ Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR.Nauka(Moskow),Akademiya Nauk SSR P. 1- 187
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Clathropteris Clathropteris sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Coniferales Coniferales USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Oxfordian
Coniopteris Coniopteris USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic Oxfordian
Coptospora Coptospora USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Middle Liassic
Cordaitales Cordaitales USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Cupressacites Cupressacites sp USSR(Kazakh SSR) Bajocian Oxfordian
Cycas Cycas USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Oxfordian
Dacrydium Dacrydium sp USSR(Kazakh SSR) Bathonian
Dicksonia Dicksonia sp USSR(Kazakh SSR) Aalenian Oxfordian
Dicksonia Dicksonia sp USSR(Kazakh SSR) Bajocian Oxfordian
Dictyophyllum Dictyophyllum sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Bathonian
Divisisporites Divisisporites euskirchenensis USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Duplexisporites Duplexisporites sp USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Oxfordian
Eboracia Eboracia sp USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic Oxfordian
Equisetales Equisetales USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Eucommiidites Eucommiidites USSR(Kazakh SSR) Liassic
Eucommiidites Eucommiidites sp USSR(Kazakh SSR) Callovian Oxfordian