Author:
Venglinskii,I.V.;Syabryaj,S.V.;Rozumeiko,S.V.
Year:
1981
Title:
On the microfaunistic and palynological characteristics of the Upper Krosno deposits of the Dnestra Basin
Foreign title:
K Mikrofaunisticheskoi i palinologicheskoi kharakteristike verkhekrosnenskikh otlozheniya Basseina Dnestra
Reference:
Venglinskii,I.V. et al. (1981) On the microfaunistic and palynological characteristics of the Upper Krosno deposits of the Dnestra Basin [ K Mikrofaunisticheskoi i palinologicheskoi kharakteristike verkhekrosnenskikh otlozheniya Basseina Dnestra ] Geologiya i Geokhimiya Goryuchikh Iskopaemykh,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR Vol. 56 P. 70- 74
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Acer Acer USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Cedrus Cedrus USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Dicksonia Dicksonia USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Engelhardtia Engelhardtia USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Fagus Fagus USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Gleicheniaceae Gleicheniaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Juglans Juglans USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Moraceae Moraceae USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Pediastrum Pediastrum duplex USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Picea Picea USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Pinus Pinus diploxylon USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Pinus Pinus haploxylon USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Podocarpus Podocarpus USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Pterocarya Pterocarya USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene
Quercus Quercus USSR(Ukrainian SSR) Early Miocene