Author:
Vashchenko,E.M.;Penzin,Y.P.;Filimonova,L.A.
Year:
1975
Title:
On the age of the Coal deposits of the Arkagalinsk Depression
Foreign title:
O vozraste Uglenosnykh otlozhenii Arkagalinskoi Vpadiny
Reference:
Vashchenko,E.M. et al. (1975) On the age of the Coal deposits of the Arkagalinsk Depression [ O vozraste Uglenosnykh otlozhenii Arkagalinskoi Vpadiny ] Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Geologiya i Razvedka Vol. 1975 # 5 P. 30- 34
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alnus Alnus USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Aquilapollenites Aquilapollenites USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Araucaria Araucaria USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Bennettites Bennettites USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Betula Betula USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Carya Carya USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Cedrus Cedrus USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Cheiropleuria Cheiropleuria USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Cibotium Cibotium USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Classopollis Classopollis USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Coniferales Coniferales USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Coniopteris Coniopteris USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Cycadaceae Cycadaceae USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Equisetites Equisetites USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Ginkgo Ginkgo USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian
Gleicheniaceae Gleicheniaceae USSR(Yakut ASSR) Late Senonian Danian