Author:
Kirichkova,A.I.;Timoshina,N.A.;Menshikova,N.Y.;Kalugin,A.K.
Year:
1980
Title:
The reconstruction of the Aalenian vegetation of the Trans-Caspian and the problems of correlation of dissimilar deposits. (In: Ecostratigraphy and Ecological Systems of the Geological Past.)
Foreign title:
Rekonstrucktsiya Aalenckoi Rastitelnosti Zakaspiya i Preblema Sinkhronizatsii Raznofatsialnykh otlozhenii(In-Ekostratigrafiya i Ekologicheskie si Sistemy Geologicheskogo Proshlogo
Reference:
Kirichkova,A.I. et al. (1980) The reconstruction of the Aalenian vegetation of the Trans-Caspian and the problems of correlation of dissimilar deposits. (In: Ecostratigraphy and Ecological Systems of the Geological Past.) [ Rekonstrucktsiya Aalenckoi Rastitelnosti Zakaspiya i Preblema Sinkhronizatsii Raznofatsialnykh otlozhenii(In-Ekostratigrafiya i Ekologicheskie si Sistemy Geologicheskogo Proshlogo ] Trudy Vsesoyuznogo Paleontologicheskogo Obshchestvo, 22nd Sessii,Akademiya Nauka SSR P. 93- 102
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Araucaria Araucaria USSR(Kazakh SSR) Toarcian
Auritulinasporites Auritulinasporites USSR(Kazakh SSR) Toarcian
Bennettitales Bennettitales USSR(Kazakh SSR) Toarcian
Cadargasporites Cadargasporites USSR(Kazakh SSR) Toarcian
Camptotriletes Camptotriletes USSR(Kazakh SSR) Toarcian Bajocian
Classopollis Classopollis USSR(Kazakh SSR) Toarcian Bajocian
Clathropteris Clathropteris USSR(Kazakh SSR) Toarcian Aalenian
Coniopteris Coniopteris USSR(Kazakh SSR) Toarcian Aalenian
Cyathidites Cyathidites USSR(Kazakh SSR) Toarcian Aalenian
Cycadaceae Cycadaceae USSR(Kazakh SSR) Toarcian Bajocian
Danaea Danaea USSR(Kazakh SSR) Aalenian
Dictyophyllidites Dictyophyllidites USSR(Kazakh SSR) Toarcian Aalenian
Dictyophyllum Dictyophyllum USSR(Kazakh SSR) Toarcian Aalenian
Eboracia Eboracia USSR(Kazakh SSR) Aalenian
Equisetites Equisetites USSR(Kazakh SSR) Toarcian Aalenian
Equisetum Equisetum USSR(Kazakh SSR) Toarcian Bajocian
Ginkgoaceae Ginkgoaceae USSR(Kazakh SSR) Toarcian Bajocian