Author:
Buvalkin,A.K.;Zhaimin,M.I.;Kotova,L.I.;Samigullin,F.A.
Year:
1976
Title:
Stratigraphy of Jurassic deposits of the South Balkhash Coal Basin
Foreign title:
Stratigrafiya Jurskikh otlozhenii Yuzhno-Balshashskogo Uglenosnogo Bassina
Reference:
Buvalkin,A.K. et al. (1976) Stratigraphy of Jurassic deposits of the South Balkhash Coal Basin [ Stratigrafiya Jurskikh otlozhenii Yuzhno-Balshashskogo Uglenosnogo Bassina ] Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Seriya Geologicheskaya = Khabarlary Kazakh SSR, Fylym Akademiyasynyn Vol. 1976 # 6 P. 64- 71
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes varius USSR(Kazakh SSR) Bathonian
Alisporites Alisporites microsaccus USSR(Kazakh SSR) Toarcian
Applanopsis Applanopsis dampieri USSR(Kazakh SSR) Bathonian Late Jurassic
Applanopsis Applanopsis segmentatus USSR(Kazakh SSR) Bathonian
Cedripites Cedripites sp USSR(Kazakh SSR) Aalenian Bajocian
Cerebropollenites Cerebropollenites mesozoicus USSR(Kazakh SSR) Aalenian Bajocian
Chasmatosporites Chasmatosporites elegans USSR(Kazakh SSR) Toarcian
Chasmatosporites Chasmatosporites major USSR(Kazakh SSR) Toarcian
Cheiropleuria Cheiropleuria compacta USSR(Kazakh SSR) Toarcian
Cheiropleuria Cheiropleuria congregata USSR(Kazakh SSR) Toarcian
Chomotriletes Chomotriletes anagrammensis USSR(Kazakh SSR) Aalenian Bajocian
Classopollis Classopollis USSR(Kazakh SSR) Toarcian Bathonian
Concavisporites Concavisporites jurienensis USSR(Kazakh SSR) Aalenian Late Jurassic
Converrucosisporites Converrucosisporites disparituberculatus USSR(Kazakh SSR) Aalenian Bajocian
Cyathidites Cyathidites corniger USSR(Kazakh SSR) Aalenian Bajocian
Cyathidites Cyathidites hausmanioides USSR(Kazakh SSR) Toarcian Bathonian
Cyathidites Cyathidites junctus USSR(Kazakh SSR) Aalenian Late Jurassic