Author:
Kartashova,G.G.;Konishchev,V.N.
Year:
1971
Title:
New data on Cenozoic sediments of the Foothills of the Kular range northern Yakutia
Foreign title:
Novyye dannyye a Kaynozoyskikh otlozheniyakh Predgoriy Khrebta Kular(Severnaya Yakutiya)
Reference:
Kartashova,G.G. et al. (1971) New data on Cenozoic sediments of the Foothills of the Kular range northern Yakutia [ Novyye dannyye a Kaynozoyskikh otlozheniyakh Predgoriy Khrebta Kular(Severnaya Yakutiya) ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 201 # 1 P. 163- 165
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Acer Acer USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Alnaster Alnaster USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Alnus Alnus USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Aralia Aralia USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Betula Betula USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Botrychium Botrychium USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Caprifoliaceae Caprifoliaceae USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Carpinus Carpinus USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Carya Carya USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Castanea Castanea USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Cedrus Cedrus USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Celtis Celtis USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Cornus Cornus USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Corylus Corylus USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Cyathea Cyathea USSR(Yakut ASSR) Oligocene