Author:
Avrov,P.Y.;Bulekbaev,Z.E.;Dalyan,I.B.;Posadskaya,A.S.;Khadzhiev,A.S.
Year:
1966
Title:
Stratigraphy and oil potential of Lower Triassic deposits of the eastern fringe of the Precaspian Depression.
Foreign title:
Stratigrafiya i Neftenosnost Nizhetriasovykh otlozhenii Vostochoi Okrainy Pricaspiiskoi Vpaniny
Reference:
Avrov,P.Y. et al. (1966) Stratigraphy and oil potential of Lower Triassic deposits of the eastern fringe of the Precaspian Depression. [ Stratigrafiya i Neftenosnost Nizhetriasovykh otlozhenii Vostochoi Okrainy Pricaspiiskoi Vpaniny ] Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Seriya Geologicheskaya = Khabarlary Kazakh SSR, Fylym Akademiyasynyn Vol. 1966 # 1 P. 11- 20
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes ilekensis USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Angiopteris Angiopteris sp USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Bernoullia Bernoullia aktiubensis USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Caytonia Caytonia sp USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Cycadophyta Cycadophyta sp USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Danaeopsis Danaeopsis angustipinnata USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Equisetites Equisetites rotundus USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Florinites Florinites pseudostriatus USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Ginkgo Ginkgo pachyexinina USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Hausmannia Hausmannia sp USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Leiotriletes Leiotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Patellina Patellina plicata USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Pleuromeia Pleuromeia sp USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Podocarpus Podocarpus sp USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Polypodites Polypodites cladophleboides USSR(Kazakh SSR) Early Triassic
Zonomonoletes Zonomonoletes spinosus USSR(Kazakh SSR) Early Triassic