Author:
Zagoruiko,V.A.;Tsirelson,B.S.;Fedorenko,O.A.;Loseva,A.V.;Grebenkina,L.T.;Stepanenko,L.N.
Year:
1966
Title:
Stratigraphy of Cretaceous deposits of the Kyzylkum Depression
Foreign title:
Stratigrafiya Melovykh otlozhenii Kyzylkumskoi Vpadiny
Reference:
Zagoruiko,V.A. et al. (1966) Stratigraphy of Cretaceous deposits of the Kyzylkum Depression [ Stratigrafiya Melovykh otlozhenii Kyzylkumskoi Vpadiny ] Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Seriya Geologicheskaya = Khabarlary Kazakh SSR, Fylym Akademiyasynyn Vol. 1966 # 1 P. 52- 55
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Proteacidites Proteacidites thalmannii USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Rhamnaceae Rhamnaceae USSR(Kazakh SSR) Senonian
Ruffordia Ruffordia goeppertii USSR(Kazakh SSR) Albian
Schizaea Schizaea certa USSR(Kazakh SSR) Senonian
Schizaea Schizaea dorogensis USSR(Kazakh SSR) Senonian
Sporopollis Sporopollis peneserta USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes radiatus USSR(Kazakh SSR) Senonian
Triatriopollenites Triatriopollenites coryphaeus USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Triatriopollenites Triatriopollenites roboratus USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Tricolporites Tricolporites USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Triporopollenites Triporopollenites giganteus USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Trudopollis Trudopollis sp USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian