Author:
Pavlov,V.V.
Year:
1969
Title:
On the question of palynological substantiation of the border of Upper Jurassic and Lower Cretaceous marine deposits of the Kheta River Basin, (Khatqangsk Depression).
Foreign title:
K Vorposy o palinologicheskoi Obosnovanii Granitsi verkhneyurskikh i Nezhnemelovykh Morskikh otlozhenii Basseina Reki Kheta(Katangskaya Vpadina)
Reference:
Pavlov,V.V. (1969) On the question of palynological substantiation of the border of Upper Jurassic and Lower Cretaceous marine deposits of the Kheta River Basin, (Khatqangsk Depression). [ K Vorposy o palinologicheskoi Obosnovanii Granitsi verkhneyurskikh i Nezhnemelovykh Morskikh otlozhenii Basseina Reki Kheta(Katangskaya Vpadina) ] Uchenye Zapiski(Science Notes), Paleontologiya i Biostratigrafiya (NIIGA) Ministerstvo Geologii SSR # 25 P. 5- 8
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Anemia Anemia sp USSR(Taymyr Nat.Okrug) Berriasian Early Valanginian
Araucaria Araucaria sp USSR(Taymyr Nat.Okrug) Berriasian
Bennettitales Bennettitales USSR(Taymyr Nat.Okrug) Volgian Early Valanginian
Bryales Bryales USSR(Taymyr Nat.Okrug) Volgian
Caytonia Caytonia sp USSR(Taymyr Nat.Okrug) Volgian Early Valanginian
Cibotium Cibotium junctum USSR(Taymyr Nat.Okrug) Volgian Early Valanginian
Classopollis Classopollis USSR(Taymyr Nat.Okrug) Volgian
Coniferae Coniferae USSR(Taymyr Nat.Okrug) Volgian
Coniopteris Coniopteris divaricata USSR(Taymyr Nat.Okrug) Volgian Berriasian
Coniopteris Coniopteris onychioides USSR(Taymyr Nat.Okrug) Early Valanginian
Coniopteris Coniopteris sp USSR(Taymyr Nat.Okrug) Volgian Early Valanginian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Taymyr Nat.Okrug) Berriasian Early Valanginian
Cycas Cycas elliptica USSR(Taymyr Nat.Okrug) Volgian Early Valanginian
Cycas Cycas sp USSR(Taymyr Nat.Okrug) Volgian Berriasian
Ginkgo Ginkgo elongata USSR(Taymyr Nat.Okrug) Volgian Early Valanginian
Hausmannia Hausmannia alata USSR(Taymyr Nat.Okrug) Volgian Early Valanginian
Leiotriletes Leiotriletes bujargiensis USSR(Taymyr Nat.Okrug) Volgian