Author:
Ivanova,E.A.;Klimko,S.A.;Voitsel,Z.A.;Kruglova,Z.M.;Markova,L.G.;Strizhova,A.I.
Year:
1957
Title:
Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Ivanova,E.A. et al. (1957) Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 133- 135
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Pinus Pinus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Keteleeria Keteleeria sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Picea Picea sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Sequoia Sequoia sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Juglans Juglans sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Pterocarya Pterocarya sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Carya Carya sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Alnus Alnus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Betula Betula sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Corylus Corylus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Quercus Quercus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Castanea Castanea sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ulmus Ulmus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Liquidambar Liquidambar sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Rhus Rhus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Nyssa Nyssa sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene