Author:
Ivanova,E.A.;Klimko,S.A.;Voitsel,Z.A.;Kruglova,Z.M.;Markova,L.G.;Strizhova,A.I.
Year:
1957
Title:
Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Ivanova,E.A. et al. (1957) Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 133- 135
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Castanea Castanea sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Ulmus Ulmus sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Liquidambar Liquidambar sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Tilia Tilia sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Sterculia Sterculia sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Nyssa Nyssa sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Ericaceae Ericaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Caprifoliaceae Caprifoliaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Euphorbiaceae Euphorbiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Sparganium Sparganium minimum USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Compositae Compositae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Artemisia Artemisia sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Polypodiaceae Polypodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene