Author:
Ivanova,E.A.;Klimko,S.A.;Voitsel,Z.A.;Kruglova,Z.M.;Markova,L.G.;Strizhova,A.I.
Year:
1957
Title:
Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Ivanova,E.A. et al. (1957) Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 133- 135
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Castanea Castanea sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ulmus Ulmus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ulmus Ulmus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Liquidambar Liquidambar sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Tilia Tilia sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Nyssa Nyssa sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Nyssa Nyssa sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ericaceae Ericaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Sparganium Sparganium sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Angiospermae Angiospermae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene