Author:
Ivanova,E.A.;Klimko,S.A.;Voitsel,Z.A.;Kruglova,Z.M.;Markova,L.G.;Strizhova,A.I.
Year:
1957
Title:
Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Ivanova,E.A. et al. (1957) Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 133- 135
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Rhus Rhus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Salix Salix sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Salix Salix sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Salix Salix sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Sequoia Sequoia sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Sequoia Sequoia sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Sequoia Sequoia sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Sparganium Sparganium minimum USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Sparganium Sparganium sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Sparganium Sparganium sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Sparganium Sparganium sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Sphagnum Sphagnum sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Sphagnum Sphagnum sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Sphagnum Sphagnum sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Sphagnum Sphagnum sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Spore Spore sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Sterculia Sterculia sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene